088 3742 000 - contact@lerenhelpt.nl

Over ons

Stichting Leren Helpt! is een brede maatschappelijke vrijwilligersorganisatie opgericht in 2016. Het doel van Stichting Leren Helpt! is mensen verbinden en persoonlijke ontwikkeling bevorderen voor jeugd en volwassenen. In de visie van de stichting vergroot ontwikkeling je kansen en daardoor je levensvreugde: ontwikkeling bereik je door kennis te delen en mensen samen te brengen. Stichting Leren Helpt! streeft ernaar dat iedereen zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen: gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht sociale en economische achtergrond.

Samen op weg met Taal!
Met het project Samen op weg met Taal! zet Stichting Leren Helpt! zich in om het percentage laaggeletterden in Amsterdam te verlagen. Anderstaligen maken een aanzienlijk deel uit van deze groep.Taal is daarbij het middel om mensen te verbinden.

Hoe doen we dit?
Dit doen we door het koppelen van anderstaligen aan taalmaatjes, maar ook door vrijwilligers in te zetten als klassenassistenten tijdens cursussen NT2 en/of als taalcafé medewerkers. Op deze manier draagt het project bij aan de ondersteuning en het succesvoller maken van een taaltraject in samenwerking met professionele, gecertificeerde docenten NT2.

Wie willen we bereiken?
Het project Samen op weg met Taal! richt zich op anderstalige volwassenen die in Amsterdam wonen. Dit betekent dat er verschillende doelgroepen zijn: enerzijds niet-Westerse anderstaligen – veelal vluchtelingen – en anderzijds westerse anderstaligen. Binnen beide doelgroepen bevinden zich daarnaast veel verschillende achtergronden wat betreft opleidingsniveau, werkervaring, leeftijd, en geslacht. Veel voorkomende herkomstlanden zijn Syrië, Marokko, Polen/Oost-Europa, Italië, Eritrea en Turkije.

Waarom is het belangrijk?
Taalvaardigheid hangt nauw samen met de positie op de arbeidsmarkt en arbeidsproductiviteit, maatschappelijke participatie en gezondheid. Iemand die de basisvaardigheden beheerst, is eerder gezond en gelukkig, zal een grotere rol in de maatschappij vervullen, sneller werk vinden en behouden en minder snel in financiële problemen geraken.

Mede gezien de actualiteit van vluchtelingen is het project Samen op weg met Taal! gericht op de doelgroep anderstalige volwassenen in Amsterdam, waar een grote groep anderstaligen door hun laaggeletterdheid wordt gehinderd in hun maatschappelijke participatie en arbeidsproductiviteit.

Hoe maken we het project duurzaam?
Om de duurzaamheid van het project te waarborgen hebben we de volgende stappen ondernomen:

Informatie/reglementen: